Miejska Biblioteka Publiczna

Wypożyczalnia i czytelnia dla doroslych
ul. Kardynala Stefana Wyszyńskiego 7, Rawa Mazowiecka
tel. +48 (46) 814 36 47
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 900-1800, w soboty od 900 - 1400.

Wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci
Pl. Piłsudskiego 9, Rawa Mazowiecka
tel. +48 (46) 814 37 40
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1700, w spboty od 900 - 1400.

W okresie staropolskim (do końca XVIII w) istniały w Rawie dwie biblioteki, przy kolegium jezuickim i przy klasztorze augustianów. W okresie zaborów biblioteki funkcjonowały nieoficjalnie, potajemnie, np. w 1892 r. działała prywatna biblioteka pani Żylewicz. Zaś w 1902 Rawskie Towarzystwo Kultury zebrało ok. 2000 książek i udostępniło je czytelnikom gmachu Syndykatu Rolniczego. Był to zaczątek Miejskiej Biblioteki w Rawie Mazowieckiej.

W okresie międzywojennym istniały w mieście dwie biblioteki: Biblioteka Urzędnicza, posiadająca ok. 4000 książek oraz druga – przy Polskiej Macierzy Szkolnej.
10 listopada 1945 r. otwarto Miejską Bibliotekę oraz Powiatową Bibliotekę. W roku 1955 połączono je w jedną i utworzono Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W roku 1965 wydzielono Oddział dla Dzieci M.B.P.
Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatu biblioteka prowadzi swą działalność jako Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

W skład Biblioteki wchodzą:
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
- Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji
- Oddział dla Dzieci

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym oraz o charakterze regionalnym, prenumeruje 27 tytułów czasopism.
Stan księgozbiorów na dzień 17 grudnia 2002 roku wynosił 68.474 woluminów (biblioteka dla dorosłych – 43.907, biblioteka dla dzieci – 24.567).
Z księgozbiorów biblioteki korzysta około 4500 czytelników.

Służba informacyjno-bibliograficzna
W bibliotece istnieją katalogi alfabetyczny, rzeczowy (UKD), tytułowy. Oprócz tego prowadzone są na bieżąco kartoteki: osobowa, zagadnieniowa, wycinków prasowych. Jest też bibliografia Ziemi Rawskiej zawierająca publikacje od początków do 1975 roku.
Biblioteka posiada dwa stanowiska komputerowe. Do chwili obecnej wprowadzono do bazy danych 30% księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Działalność środowiskowa
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej organizuje wystawy książek, wystawy plastyczne, odczyty, spotkania autorskie, sesje popularnonaukowe, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze.