MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Kościuszki 5
96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel.
(46) 814 - 57 - 60 w. 18
(46) 814 - 57 - 41 w. 18
(46) 814 - 60 - 70 w. 18
(46) 814 - 54 - 03 w. 18



Najważniejsze zadania Młodzieżowego Biura Pracy: