10.000-4500 lat p.n.e.

Pierwsze ślady pobytu gromad ludzkich zajmujących się głównie zbieractwem, łowiectwem, rybołówstwem

4000-1700 lat p.n.e.

Z tego okresu pochodzą neolityczne narzędzia kamienne znalezione na terenie Rawy

1700-650 lat p.n.e.

Z tego okresu pochodzi brązowy skarb ozdób (znaleziony w 1948r. podczas budowy LO

1228 r.

Pierwsza wzmianka historyczna o Rawie w dokumencie Grzymisławy, księżnej sandomierskiej: "Boguslaus de Rava"

7 kwietnia 1249 r.

Kolejny dokument "filius Johannis quondam de Rava"

1313 r.

W dokumencie księcia Siemowita II występuje kasztelan rawski Przecław, a więc Rawa jest już grodem kasztelańskim

1321 r.

"Rava opido" Rawa jest już miastem-pierwszym na ziemi rawskiej

1345 r.

Śmierć Siemowita II- ziemia rawska przypada Siemowitowi III i Kazimierzowi I

22 luty 1353 r.

Siemowit III jest już księciem rawskim

1356 r.

Siemowit III sprowadza do Rawy augustianów

1355-1370 r.

Powstaje wielki, murowany zamek książąt mazowieckich

1370 r.

Rawa przestaje być stolicą całego książęcego Mazowsza

17 lutego 1442 r.

Śmierć Siemowita V (jedyny z książąt mazowieckich pochowany w Rawie)

7 grudnia 1462 r.

Wizyta Kazimierza Jagiellończyka i ogłoszenie wcielenia Rawy do Korony

1374 r.

Powstaje kościół św. Ducha i niewielki szpital

1588 r.

William Szekspir wykorzystuje rawską "legendę o Ludmile” do napisania "Zimowej opowieści”

XVI

Dynamiczny rozwój Rawy

1613 r.

Przybywają do Rawy jezuici, powstaje Kościół NPNMP

1616-1622 r.

Powstaje kolegium jezuickie

8 września 1655 r.

Szwedzi zajmują Rawę

1667 r.

"przez kilkakroć stojące wojska zrujnowane i w niwecz obrócone(miasto)”

1676 r.

Rawa liczy tylko 100 mieszkańców

1702 r.

Ponowne wkroczenie Szwedów i zajęcie miasta oraz zniszczenie zamku

1766 r.

Wielki pożar pochłania większość rawskiej zabudowy

1773 r.

Kasacja zakonu jezuitów

24 lutego 1793 r.

Rawa znajduje się pod panowaniem pruskim

1800 r.

Rawa staje się stolicą powiatu

Listopad 1806 r.

Prusacy opuszczają powiat rawski

1807 r.

Miasto znajduje się w Księstwie Warszawskim

1817 r.

Powstaje plan regulacyjny miasta

1822 r.

Na rynku powstaje ratusz

1823 r.

Przyłączono do Rawy osadę "Tatar", należącą wcześniej do Boguszyc

1829-1830 r.

Budowa szpitala obwodowego

1830 r.

Wybuch powstania listopadowego, zatrzymany zostaje dynamiczny proces przebudowy miasta

1834 r.

W Rawie powstaje wielka tkalnia z 26 maszynami

4 lutego 1863 r.

Powstanie styczniowe - powstańcy zdobywają Rawę

II poł. XIXw.

Szybki rozwój Rawy, powstają nowe zakłady i placówki oświatowe

11 lutego 1882 r.

Gubernator warszawski zatwierdza statut Straży Ochotniczej Ogniowej

1897 r.

Wielki pożar fabryki papieru na "Tatarze"

1915 r.

Miasto zostaje zniszczone w wyniku prowadzonych walk frontowych

11-12 listopada 1918 r.

Niemcy oddają władzę w całym powiecie rawskim

1926 r.

Rada Miejska uchwala zbudowanie w pobliżu zamku boiska piłkarskiego

11 listopada 1928 r.

Józef Piłsudski zostaje honorowym obywatelem Rawy

1930 r.

Powstaje RKS "Mazovia"

Wrzesień 1939 r.

Niemcy wkraczają do Rawy i mordują wielu mieszkańców, głównie Żydów

1941-42 r.

W Rawie istnieją dwa getta

1945 r.

Miasto zniszczone w 60%

1948-54 r.

Budowa gmachu Liceum Ogólnokształcącego

15 maja 1958 r.

Miasto nawiedza wielki huragan

1966 r.

Powstaje Muzeum Ziemi Rawskiej

Lata 80-te

Powstaje zalew "Tatar" i Miejski Dom Kultury

Maj 1999

Otwarcie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej

13 lipca 2000

Wizyta premiera RP Jerzego Buzka