1.Urząd Miasta, Straż Miejska
2.Urząd Gminy
3.Starostwo Powiatowe
4. Urząd Skarbowy
5.PKO BP
6.Sąd i Prokuratura
7.Szkoła
8.PZU
9.PEKAO SA
10.OSiR
11.Zarząd Dróg
12.Archiwum Państwowe
13.Zakład Energetyki Cieplnej
14.Zakład Gospodarki Komunalnej
15.Zarząd Budynków Komunalnych
16.Bank Spółdzielczy
17.Dom Kultury
18.PBI