Dla kogo Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego?

Począwszy od roku 2004 Wojewoda Łódzki Krzysztof Makowski przyznaje Nagrodę Gospodarczą, która jest wyróżnieniem dla najlepszych podmiotów gospodarczych województwa.

Nagroda ma charakter honorowy i jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój gospodarczy województwa.
Nagroda to dowód uznania dla przedsiębiorstw, eksporterów, inwestorów zagranicznych, wynalazców, którzy wnoszą ogromny wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budują pozytywny wizerunek na rynkach Polski i za granicą. Nagroda Wojewody ma również za zadanie inspirować, głównie sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw do tworzenia nowych miejsc pracy, promować postawy proinwestycyjne.
Podkreśla też znaczenie firm o ogromnym potencjale, które wpływają na konkurencyjność regionu łódzkiego w stosunku do innych regionów kraju i Europy.
Dwunastu członków Kapituły powołał Wojewoda Łódzki. Przewodniczącym Kapituły został Wiceprezes BRE Banku S.A. Sławomir Lachowski.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, który był uprawniony do składania wniosków o przyznanie nagrody, zgłosił dwie rawskie firmy: Metalbud Spółkę z o.o. w kategorii "Polskie Przedsiębiorstwo" oraz Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Spółka jawna w kategorii "Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii".
Pod koniec lutego powinniśmy poznać werdykt Kapituły Nagrody, a zatem laureatów w poszczególnych kategoriach.
Laureaci Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego są zgłaszani przez Wojewodę do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.