SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Rawa Mazowiecka stanowi doskonały przykład miasta, w którym w racjonalny sposób rozwiązuje się jeden z żywotnych problemów sprawnego zarządzania miastem - efektywne składanie i gospodarowanie odpadami. Zgodnie z projektem Zarządu Miasta z 1997 roku, który jest zgodny z nowoczesnymi tendencjami proekologicznymi, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
Dzięki niemu Rawa znajduje się w elitarnej, 12% grupie miast i instytucji, które prowadzą podobną politykę gospodarki odpadami. Projekt wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Rawy Mazowieckiej finansowany jest z budżetu gminy. Środki na finansowanie tej inwestycji pochodzą z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska wspieranego ze środków Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, głównie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na terenie miasta. Dlatego też niezmiernie istotne jest, że program ten nie obciąża społeczności lokalnej, co pomaga w rozwijaniu i jednoczesnym promowaniu go.
Co więcej gmina uzyskuje dochody za sprzedaż surowców wtórnych pozyskiwanych z selektywnej zbiórki, a pieniądze te można przeznaczać na modernizację wysypiska w Pukininie.
W wyniku takiego rozwiązania obserwowany jest na terenie miasta stały wzrost udziału procentowego odpadów grupowanych w ogólnej liczbie odpadów.
Mieszkańcy rozumieją korzyści wynikające z efektywnego wykorzystywania środków wtórnych jak i racjonalnego dysponowania zasobami środowiska naturalnego. Fakt ten stanowi bez wątpienia atut w kształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta, zwłaszcza w kontekście dążenia Polski do integracji z Unią Europejską, a także z uwagi na możliwość wykorzystania podejmowanych działań w celu podniesienia atrakcyjności Rawy Mazowieckiej w oczach gości.