PROGRAM  KONFERENCJI


31 marca 2003 r. (poniedziałek)

 

CZĘŚĆ  I

 

 

 

 

1200 – 1205     

EUGENIUSZ GÓRAJ

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Powitanie gości

 

1205 – 1215           

Wystąpienia gości honorowych

 

1215 – 1230     

Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rawie Mazowieckiej

 

1230 – 1315     

prof. dr hab. MARTA BOGDANOWICZ

Wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji , Honorowa Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Pracownik Naukowy  Uniwersytetu Gdańskiego

„Ryzyko dysleksji, diagnozowanie i profilaktyka”

 

1315 – 1330

Przerwa na kawę

 

1330 – 1415        

mgr RENATA CZABAJ

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Dyrektor Poradni Psychologiczno–Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku

„Usprawnianie techniki czytania u dzieci z dysleksją”

 

1415 – 1500           

Przerwa na posiłek

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  KONFERENCJI


31 marca 2003 r. (poniedziałek)

 

CZĘŚĆ  II

 

 

 

1500 - 1800

mgr EWA KUJAWA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warszawie

Warsztaty: Zastosowanie „Metody 18 struktur wyrazowych” w pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.

 

1500 - 1730

mgr JANINA MICKIEWICZ

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu

Warsztaty:  „Rozpoznawanie specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu o podłożu dysleksji (analiza kliniczna)” .

 

 

 

1  kwietnia 2003 r. (wtorek)

CZĘŚĆ   III

 

 

 

1400 – 1630  

prof. dr hab. JANUSZ KOSTRZEWSKI

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

„Czynniki warunkujące powodzenia i niepowodzenia w nauce szkolnej”.

 

1630 – 1730

Spotkanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej z osobami zainteresowanymi wypracowaniem programu pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce.