Rewitalizacja obszarów miejskich

informacja ogólna o Lokalnym programie rewitalizacji

ankieta

ankieta "Wspólnoty mieszkaniowe"

Ankiety prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2005 r.Kontakt: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail inwestycje@rawamazowiecka.plback