Rawa Mazowiecka 2003-09-02
III Rodzinny Rajd Rowerowy

„Dogoń zdrowie - przegoń stres”

 

 

W dniu 31 sierpnia 2003 r. w Rawie Mazowieckiej obyła się trzecia już edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego zorganizowanego pod hasłem: „Dogoń zdrowie - przegoń stres”. Patronat honorowy nad Rajdem objęła Pani Elżbieta Radziszewska Poseł na Sejm RP, która jest jednocześnie pomysłodawczyniom rozgrywania rajdów rowerowych w Rawie Mazowieckiej oraz współorganizatorem kolejnych edycji Rajdu. Organizatorami III Rodzinnego Rajdu Rowerowy byli również: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Hala Sportowa „Milenium” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. III Rodzinny Rajd Rowerowy zgromadził 303 osoby, co stanowi rekordową jak do tej pory liczbę zawodników (w poprzedniej edycji udział wzięło prawie 150 osób, a 2 lata temu około 170 osób). Wszyscy uczestnicy Rajdu ubrani zostali w koszulki ufundowane przez firmę PEPSI, a większość z nich otrzymała również pamiątkowe znaczki z logo III Rodzinnego Rajdu Rowerowego (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zakupił 250 takich znaczków).

Do uczestnictwa w Rajdzie oprócz pięknej pogody zachęcały również liczne nagrody, których fundatorami byli:

- firma ZUST pana Przemysława Stefańskiego - fundator nagrody głównej: roweru górskiego losowanego wśród wszystkich uczestników Rajdu,

- firma HAGMED - fundator roweru górskiego rozlosowanego wśród wszystkich rodzin biorących udział w Rajdzie,

- Urząd Miasta Rawa Mazowiecka,

- pani Elżbieta Radziszewska Poseł na Sejm RP,

- „ELEKTRON” Sklep Elektroniczno - Wielobranżowy Pana Jana Sabata,

- „ASEL” Sklep elektryczny pana Andrzeja Stankiewicza,

- pani Iwona Świetlik właściciel firmy odzieżowej IVETT,

Po zakończeniu rajdu odbyła się uroczystość losowania nagród, które wręczali: pani Elżbieta Radziszewska Poseł na Sejm RP, pan Eugeniusz Góraj Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Wojciech Skoczek Przewodniczący Rady Miasta oraz fundatorzy rowerów górskich: pan Przemysław Stefański oraz pan Kazimierz Tomaszewski współwłaściciel firmy HAGMED. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Główną nagrodę: rower górski ufundowany przez pana Przemysława Stefańskiego zdobyła pani Teresa Bagatela, która po raz pierwszy startowała w naszym Rajdzie Rowerowym.

Najmłodsi uczestnicy Rajdu:

1. Błażej Kubicki - najmłodszy uczestnik Rajdu (nagroda: plecak z wyprawką szkolną),

2. Andżelika Zarąbek - najmłodsza uczestniczka Rajdu (nagroda: plecak z wyprawką szkolną).

Najstarszy uczestnik Rajdu:

1. Stanisława Brocka (nagroda: walkman),

2. Bogdan Sudakowski (nagroda: kompresor samochodowy)

3. Henryk Wieteska (nagroda: telefon bezprzewodowy).

Najliczniejsza rajdowa rodzina:

1. Państwo Fastyn (nagroda: torba turystyczna oraz piłka siatkowa),

2. Państwo Gorgas (nagroda: spojler samochodowy).

Los okazał się podwójnie szczęśliwy dla Państwa Fastynów, gdyż zostali oni również nagrodzeni rowerem górskim ufundowanym przez firmę HAGMED, losowanym wśród wszystkich rodzin, które zgłosiły swój udział w rajdzie, pokonały w pełnym składzie cały dystans Rajdu, a poza tym były obecne na uroczystości wręczania nagród.

Poza tym wręczono 114 różnej wartości nagród i drobnych upominków rozlosowanych spośród wszystkich uczestników III Rodzinnego Rajdu Rowerowego na podstawie wypełnionego wcześniej „Losu szczęścia”.

III Rodzinny Rajd Rowerowy przebiegł bezkolizyjnie pod opieką rawskiej Straży Miejskiej. Zaplecze medyczne, z którego na szczęście nie trzeba było korzystać, zapewnił Pan Jan Budek dyrektor NZOZ „Raw - Medica”, natomiast ubezpieczeniem wszystkich uczestników Rajdu zajęło się Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oddział w Skierniewicach.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom Rajdu wspaniałej kondycji fizycznej i już teraz zapraszają na kolejną edycję Rajdu, który już na stałe wpisał się w kalendarz imprez rekreacyjno - sportowych rozgrywanych w naszym mieście.

Dziękujemy również wszystkim sponsorom oraz innym osobom zaangażowanym w organizację Rajdu, gdyż to właśnie dzięki ich pomocy możliwe było zorganizowanie tak udanej akcji promującej rodzinną turystykę rowerową oraz mającej na celu zachęcenie mieszkańców Rawy Mazowieckiej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

Przygotował: Arkadiusz Rataj

Wydział OKZiS