SŁUŻBA ZDROWIA

Dział Pomocy Doraźnej
Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
tel. +48 46 8144300

Szpital Św. Ducha
Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
tel. +48 46 8142471 fax: +48 46 8142474


PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE


"Ba - Med" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Pielęgniarsko - Lekarska
Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 22
tel. +48 46 8154025

"Gadent" Centrum Medyczno - Stomatologiczne
Gabriela Sobolewska Nałęcz
Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 1
tel. +48 46 8143512

"Raw - Medica" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 68
tel. +48 46 8144012

Rejonowa Przychodnia Powiatowa
Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8
tel. +48 46 8142065

"Remedium" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel. +48 46 8145477